Onorarii

ETAPA DE INFORMARE a partilor privind medierea, scopul, efectele si limitele acesteia ESTE GRATUITA!

În funcţie de natura litigiului pot fi stabilite onorarii în suma totală fixă sau onorarii orare, ambele putând fi sau nu completate cu onorarii de succes.

Onorariul orar – este reprezentat de o suma fixă pe unitatea de timp, spre exemplu pentru o şedinţă de mediere.

Onorariul în sumă fixă constă într-o sumă totală stabilită pentru derularea intregii proceduri de mediere.

Onorariul de succes – poate fi reprezentat, spre exemplu, de un procent din valoarea bunurilor/drepturilor patrimoniale ce fac obiectul medierii, datorat în situaţia în care medierea şi-a atins scopul, partile ajungând la un acord amiabil asupra aspectelor aflate în divergenţă.

În cazul în care apar costuri suplimentare, în urma negocierii, se poate încheia un act aditional la contractul de mediere pentru aceste diferenţe, care pot proveni, spre exemplu, din expertize, evaluari, corespondenţă, deplasări naţionale şi internaţionale etc.

Onorarii orientative pentru anumite tipuri de litigii: 

  • Pre-mediere standard – 100 lei/ora
  • Invitarea celeilalte parti la mediere – 200 lei
  • Medierea propriu-zisă, in functie de obiectul conflictului:
Obiectul conflictului Mediere* Şedinte suplimentare**
LITIGII DE FAMILIE    
Divorţ cu minori 600 300
Divorţ fără minori 400 200
Divorţ şi partaj 500+ 0,5% 300
Partaj bunuri comune 1% 0,1%
Încredinţare minor(i) 400 250
Reîncredinţare minor(i) 500 200
Program vizitare minor(i) 300 200
Pensie de întreţinere 400 250
LITIGII CIVILE    
Succesiuni (2 moştenitori) 0,5% 800
Succesiuni (3 sau mai mulţi) 0,75% 1500
Evacuări 800 500
Obligaţii de a face 500 300
Graniţuiri 500 300
LITIGII COMERCIALE    
0 – 5000 lei 900 500
5001 – 25.000 lei 1500 750
25.001 – 150.000 lei 2500 1500
150.001 – 300.000 lei 3500 2000
300.001 – 700.000 lei 6000 3500
Peste 700.001 lei 1% 0,5%
     
CAUZE PENALE 500 300
     

* Medierea propriu-zisă include o şedinţă cu durata de maxim 3 ore si redactarea acordului de mediere sau a procesului-verbal de constatare a rezultatului medierii.

** Sedintele suplimentare au o durata maximă de 2 ore.

Onorariul de mediere se plăteşte integral la încheierea contractului de mediere şi anterior primei şedinţe de mediere.

Onorariul de mediere se împarte în mod egal între părţile solicitante, dacă părţile aflate în conflict nu convin altfel.